logo

Ansök till Sjuksköterskor, Länssjukhuset


1. Vilken/vilka kliniker är du intresserad av att arbeta på? *

 •  Akutkliniken
 •  Ortopedkliniken
 •  Infektionskliniken
 •  Anestesi/intensivvårdskliniken
 •  Geriatriska kliniken
 •  Barn- och ungdomskliniken
 •  Medicinkliniken
 •  Resursenheten
 •  Kvinnokliniken
 •  Kirurgkliniken
 •  Onkologiska kliniken
 •  Samtliga kliniker