logo

Ansök till AT-läkare Oskarshamn


1. Har du läkareexamen alternativt kommer att få läkarexamen till den 1 september 2020 ? *

Ja
Nej

2. Ange månad och år för examen alternativt när du planerar att ta examen. *

0 / 50

3. Vilken typ av utbildning har du? *

 •  Svensk utbildning
 •  Utbildning från annat land inom EU
 •  Utbildning utom EU

4. Har du erfarenhet av läkaryrket inom svensk sjukvård? *

 •  Ja
 •  Nej

5. Vad tilltalade dig att söka AT på Oskarshamns sjukhus ? *

0 / 100

6. Har du någon anknytning till Oskarshamn eller Kalmar län(tex uppväxt, släkt eller vänner) *

0 / 50

7. Har du beslut från Socialstyrelsen rörande villkor för legitimation? *

 •  Ja
 •  Nej, är inte klar med läkarexamen
 •  Nej, men har ansökt och väntar på beslut från Socialstyrelsen
 •  Nej

8. Hur fick du kännedom om jobbet?

(Ej obligatorisk)
 •  Region Kalmar läns webbplats regionkalmar.se
 •  Arbetsförmedlingen
 •  Sociala medier
 •  Dagspress
 •  Fackpress
 •  Annat