logo

Ansök till Psykolog Habilitering Nord


1. Har du legitimation eller är under utbildning för yrket? *

Ja
Nej

2. Vilken typ av legitimation har du? *

 •  Svensk
 •  Inom EU
 •  Utom EU
 •  Saknar legitimation

3. Hur lång erfarenhet har du inom yrket? *

 •  Upp till 1 år
 •  1-3 år
 •  3-5 år
 •  Mer än 5 år

4. Hur fick du kännedom om jobbet?

(Ej obligatorisk)
 •  Region Kalmar läns webbplats regionkalmar.se
 •  Arbetsförmedlingen
 •  Sociala medier
 •  Dagspress
 •  Fackpress
 •  Annat