logo

Ansök till Tandsköterska till Folktandvården Borgholm


1. Har du utbildning eller är du under utbildning för yrket? *

Ja
Nej

2. Hur lång erfarenhet har du inom yrket? *

  •  Mindre än 1 år
  •  1-3 år
  •  3-5 år
  •  Mer än 5 år

3. Hur fick du kännedom om jobbet?

(Ej obligatorisk)
  •  Region Kalmar läns webbplats regionkalmar.se
  •  Arbetsförmedlingen
  •  Sociala medier
  •  Dagspress
  •  Fackpress
  •  Annat