Regionstab

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig möjligheter att bidra med din kunskap och erfarenhet i EU Horizon Europé forskningsprojektet WELL-CARE, 

Forskningsprojektet leds av professor Elizabeth Hanson vid Institutionen för hälsa och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och forskningsledare vid Nka. 

Projektet består av 11 forskningscentra och idéburna organisationer i sex länder, Italien, Nederländerna, Tyskland, Slovenien, Sverige och USA, nio vård- och omsorgsorganisationer och idéburna organisationer i Sverige, samt fyra stora idéburna organisationer på EU-nivå inom området psykisk hälsa, anhörigstöd, åldrande och funktionsnedsättning.

Projektmålen för WELL-CARE är att granska, organisera och tillgängliggöra evidens och data om hur man bäst stödjer resiliens och psykiskt välbefinnande hos personal inom vård/omsorg och anhöriga som ger vård och stöd till en närstående. Identifiera, utvärdera, och främja införande av befintliga lösningar och prototyper för personal inom vård/omsorg och anhöriga som ger vård och stöd  till en närstående inom ramen för participatorisk forskning samt utveckla och främja evidensbaserade och aktionsfokuserade rekommendationer för beslutsfattare och involverade aktörer.

I projektet ingår att samverka med forskare, beslutsfattare, praktiker, anhöriga, brukare och idéburna organisationer för att genomföra, dokumentera och publicera resultat i form av projektrapporter (deliverables), policyrekommendationer, vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar. Se projektets hemsida här: https://lnu.se/forskning/forskningsprojekt/projekt-well-care/

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen i att arbeta med brukarmedverkan genom Blandade Lärande Nätverk (BLN) och att skapa och stödja ett ekosystem för att stödja och underlätta implementering, uppföljning och utvärdering av de utvalda nationella lösningsprototyperna.

De Blandade Lärande Nätverk (BLN) utgör stommen i brukarmedverkan och baseras på ”community of practice”, med deltagare som representerar projektets olika aktörer. Dessa BLN  pågår genom hela projektet, med fem nationella möten om året och två möten på EU-nivå. Ditt arbete kommer att bestå av att planera, leda, dokumentera och stödja projektets EU-partners i arbetet med deras respektive nationella BLN samt att  etablera och leda ett nationellt BLN (i Sverige). Du kommer även  stödja arbetet med utvärdering och dokumentation av arbetet och  arrangera och dokumentera de två gemensamma IRL mötena på EU-nivå i Bryssel.

För att stödja och underlätta implementeringen kommer lokala/regionala implementeringsteam att skapas. Din uppgift blir att bidra till att skapa och etablera lokala implementeringsteam i de medverkande svenska kommunerna/regionerna i projektet och stödja och handleda lokala implementeringskoordinatorer och deras medarbetare med implementering, uppföljning och utvärdering av de prototyper som valts för deras verksamheter. Du kommer även ansvara för samarbetet med olika relevanta aktörer nationellt och regionalt.

Vi söker

Vi söker  dig som har forskar-/masterutbildning inom ämne av betydelse för forskningens genomförande som vårdvetenskap, hälsovetenskap, samhällsvetenskap eller liknande.

För att du ska trivas i rollen behöver du ha utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska och svenska, god interpersonell förmåga, att bygga och underhålla relationer är essentiellt med hänsyn till projektets fokus och forskningskonsortiets uppbyggnad samt god förmåga att handleda och utbilda. Du har även god organisationsförmåga och kunskap, och utbildning i både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Det är meriterande om du har erfarenhet av forskning- och utvecklingsarbete inom områden relaterade till projektet, såsom anhörigskap och stöd till anhöriga, äldreomsorg, funktionsnedsättning. Klinisk erfarenhet från arbete inom regional och kommunal primärvård och äldreomsorg samt erfarenhet av arbete i externfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt på regional, nationell och EU- nivå, särskilt forskning inom området vård, omsorg och stöd till anhöriga. Erfarenhet av systematisk granskning och analys av dokumentation avseende policy och forskning samt kunskap och erfarenhet av forskningsetik och data management i klinisk forskning.

Särskild vikt kommer också att läggas vid personlig lämplighet.

Vår arbetsplats

NKA arbetar med anhörigfrågor på uppdrag av Socialdepartementet via Socialstyrelsen och tillsammans med Sveriges Kommuner och Region, kommuner, regioner och enskilda utförare samt idéburna organisationer. Nka är lokaliserat inom utvecklingsenheten för lärande och förnyelse vid Landstingsdirektörens stab, Region Kalmar län och som en forskningsgren vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Vi erbjuder en flexibel arbetsplats där medarbetarna huvudsakligen arbetar online från olika delar av landet.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2027-12-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Vi tillämpar individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kalmar
Län Kalmar län
Land Sverige
Referensnummer 2023/875
Kontakt
  • Lennart Magnusson, 0480-418021
Publicerat 2023-11-16
Sista ansökningsdag 2023-12-10
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb