Regionstab

Vi erbjuder dig som vill fortsätta din karriär inom informationssäkerhet en spännande tjänst som Informationssäkerhetsstrateg/samordnare. Tjänsten är regionövergripande och på en strategisk nivå placerad inom Regionstab Hållbarhet och säkerhet. Den här tjänsten innebär en förstärkning inom informationssäkerhetsområdet då ökade krav inom området är på gång. Du kommer att ha inflytande över hur arbetet med informationssäkerhet utvecklas över tid tillsammans med verksamheter och kollegor som jobbar med bland annat allmän säkerhet, IT-säkerhet, civilt försvar, krisberedskap och RSA-och kontinuitethantering.

Du ansvarar för att samordna och utveckla vårt ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) och löpande ta fram och följa upp efterlevnaden av styrdokument inom ansvarsområdet. Vidare att riktlinjer, rutiner gällande informationssäkerhet är uppdaterade samt bevakning och lagefterlevnadskontroll utifrån de krav och regelverk som gäller för området. En stor del av arbetet innebär att genomföra kunskapshöjande insatser och stödja verksamheter exempelvis vid klassificering av information/system, riskbedömningar eller analyser inom informationssäkerhet.

Du bistår upphandlingsenheten att bevaka och ställa krav utifrån informationssäkerhet i relevanta upphandlingar. Du medverkar även i projekt och utför interna revisioner inom säkerhetsområdet. Nätverkande och erfarenhetsutbyte sker i nationella, regionala och lokala nätverk där du representerar Region Kalmar län. Genom omvärldsbevakning, ständiga förbättringar och delaktighet utvecklar vi verksamheten och vår kompetens - varje dag.

Regionstab hållbarhet och säkerhet arbetar i nära samverkan tillsammans med andra nyckelfunktioner i verksamheten som omfattar bl.a. hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, service och IT, för att nämna några.

Om dig

För tjänsten krävs att du har en relevant högskoleutbildning inom exempelvis informationsteknologi, IT-säkerhet eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig Har du en vidareutbildning och/eller certifiering specifikt inom informationssäkerhet ser vi det som meriterande. Vi värdesätter om du har tidigare arbete inom informationssäkerhetsområdet, kunskaper inom offentlighets- och sekretesslagen samt GDPR. I rollen behöver du kunna hantera och analysera stora mängder information, kommunicera på svenska i tal och skrift bl.a. i samband med utbildningar och i intern och extern samverkan. Har du erfarenhet av utredningsarbete, arbeta i eller driva projekt, omvärldsbevakning inom offentlig sektor eller i större komplex organisation ser vi det som meriterande. Det är även fördelaktigt om du har kunskaper inom informationsklassning och informationssäkerhetsanalys, NIS, signalskydd och säkerhetsskyddslagen.

Vi söker dig som tar ansvar för dina uppgifter, planerar och organiserar ditt arbete på ett sätt som leder till resultat och effektivt driver processer framåt. En stor del av ditt arbete handlar om att hantera stora mängder information varför vi ser att du har förmåga att analysera kärnan i materialet för att kunna ta fram tydliga dokument som underlag till berörda parter i verksamheten. Vi ser att du trivs i samarbete med andra där du själv bidrar med din kompetens samtidigt som du tar del av andras för att tillsammans åstadkomma en gynnsam utveckling i arbetet.

Som person agerar du förebild och står för en god säkerhetskultur. Vidare är du analytisk och bra på att planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt. Du har helikopterperspektiv, tar egna initiativ och är lösnings- och resultatinriktad. Då dina kontaktytor kommer att vara omfattande är det viktigt att du har lätt för att kommunicera, är pedagogisk och trivs i rollen som utbildare. Du är engagerad och har förmåga att samarbeta med olika typer av verksamheter samt skapa bra och förtroendefulla relationer.  

Arbetet kan medföra resor i tjänsten och körkort B är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid

Då rollen berör samhällsviktig verksamhet och säkerhetsklassad information, så kan det krävas att du godkänns i en säkerhetsprövning innan anställning kan genomföras. Vid frågor gällande bakgrundskontroll och säkerhetsprövning, kontakta ansvarig rekryterare.

Din framtida arbetsplats

Regionstab Hållbarhet och säkerhet är en central stödfunktion som arbetar regionövergripande för en miljömässigt hållbar och säker verksamhet. Vi är totalt 15 medarbetare som finns till stöd i olika frågor inom kvalitet, miljö, hållbarhet, säkerhet, kris och beredskap, informationssäkerhet och ledningssystem. Vi har en nära samverkar såväl inom enheten som med andra stabsenheter samt förvaltningar för att tillsammans finna hållbara och säkra lösningar. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Vi tillämpar individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kalmar
Län Kalmar län
Land Sverige
Referensnummer 2024/486
Kontakt
  • Johanna Schelin, 010-3580203
Publicerat 2024-07-02
Sista ansökningsdag 2024-08-18
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb